Streich | Serveis i Solucions

serveis - solucions

 

GMAO

La Gestió del Mantenimet Assistit per Ordinador és un dels grans avantatges que pot oferir STREICH. Treballem amb un software anomenat ROSMIMAN, específicament dissenyat de carar al manteniment. Rosmiman és una eina senzilla i eficaç que s'adapta a tota mena d'organitzacions, de des grans locals fins a un simple domicili. Dona la possibilitat d'organitzar i gestionar els treballs de manteniment i permet recopilar la informació necessària per aconseguir un històric adequat en relació amb l'activitat de manteniment, projectes de remodelació, noves inversions,així com el seguiment i control dels costos de totes les inversions. Planifica les activitats de manteniment i genera calendaris de revisions preventives.

 

manteniment conductiu

El Manteniment Conductiu consisteix en fer-se càrrec de tota la instal·lació, des de la posta en marxa, per tal que doni les prestacions per les que ha estat dissenyada.

A pat d'un manteniment preventiu i correctiu quan convé, també es controlen tots els paràmetres (depenent del tipus d'instal·lació) per comprovar que la instal·lació funciona tal i com el client volia. És a dir, que no només es procura que l'equipament funcioni correctament sinó que també compleixi les expectatives del client (per exemple, una instal·lació d'aire condicionat pot estar en funcionant correctament però no donar la temperatura desitjada a tot arreu per que no està ben regulada o ben dissenyada).

STREICH es preocupa de que les seves instal·lacions siguin realment les que vostè necessita durant la jornada laboral d'horari normal.

 

manteniment d'explotació

El Mantiment d'Explotació consisteix també a fer-se càrrec de tota la instal·lació, es a dir, un manteniment conductiu, però a més STREICH s'encarrega del subministrament i gestió de l'energia. Es fa un estudi del règim de funcionament, de les necessitats d'energia anuals i es fa un programa d'us de les instal·lacions, es donen unes consignes, cosa que repercuteix en un alt rendiment i un gran estalvi energètic, que es reflexa en l'estalvi del client.

 

manteniment preventiu

Per tal que les seves instal·lacions sempre estiguin en òptimes condicions, STREICH li ofereix un manteniment preventiu per evitar cap tipus de problema. Preparem un contracte tenint en compte les seves necessitats, primer es fa un estudi de l'equipament, el seu estat general, si cal fer-li alguna reparació o millora i es planifiquen les intervencions anuals necessàries pel seu perfecte funcionament. STREICH programa les seves revisions a través del programa de gestió Rosmiman. En cada revisió es fa un diagnòstic complert de l'equipament i totes les intervencions necessàries pel bon funcionament de l'equip: neteja de filtres i cremadors, comprovació de regulacions i de tots els paràmetres i controls, càrregues de gas.

 

manteniment correctiu

Quan sorgeix algun problema en una instal·lació, STREICH el resol el més ràpidament possible. L'empresa compta, per una banda, amb un complert magatzem de recanvis dels components més habituals, i per altra banda amb una àmplia cartera de proveïdors que faciliten les peces necessàries de manera ràpida.

 

gestió contractacions externes

COnduir, gestionar i controlar les funcions i responsabilitats de les empreses externes o cases mares per efectuar les tasques programades o de reparació d'avaries dels diferents sistemes i instal·lacions.

 

amb garantia total

La garantia total cobreix totes les peces trencades, material i mà d'obra en el conjunt de les instal·lacions.

 

servei 24 hores d'avaries

STREICH els ofereix un serei de 24 hores, festius inclosos, per no haver d'aturar-se mai. Sempre hi ha disponible un tècnic altament qualificat que atendrà la seva urgència de manera ràpida i professional.

 

ambit d'aplicació

 

  • Clima i Calefacció
  • Refrigeració
  • Grup Electrògens
  • Fontaneria
  • Piscines
  • Electricitat
  • Mecànica
  • Telegestió